Лумос работи, за да помогне на милионите деца по света да си върнат правото на семейство.

Избрани постове

Семинар „Закрила на непридружените деца - чужденци“

100% от направените дарения постъпват за финансиране на нашите програми. Научете повече на 

Факти
Първи факт Процент на децата с ромски произход в институции
ERRC et al (2011) Life Sentence: Romani Children in Institutional Care
Втори факт Причини за институционализация на деца в една европейска държава
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×