Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Дебат „Готово ли е българското училище за децата с увреждания?“

13/04/2017

Лумос и Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с подкрепата на Община Добрич, организират дебат на тема „Готово ли е българското училище да приеме децата с увреждания?“. Събитието ще се проведе на 19 април 2017 година от 18.00 часа в Общински младежки център "Захари Стоянов" (Младежки дом). На събитието ще присъства д-р Емилия Баева, заместник-кмет на Община Добрич и Бисер Спиров, директор на Лумос за България.
Участници в дебата ще са 8 ученика от 10 А клас на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Добрич, разпределени в два отбора по 3 човека, водещ и следящ за времето. Децата бяха подготвени от Мария Няголова, психолог и треньор по водене на дебати с многогодишин опит. В процеса на работа те бяха консултирани и от професионалисти по приобщаващо образование – Енеида Ненова, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и Кристина Фотева - старши експерт в Регионално управление на образованието
На дебата ще присъстват граждани, родители, ученици, професионалсти. Единият отбор – утвърждаващият, ще защитава тезата, че българското училище има необходимите ресурси и подготовка да приема и да осигури подходяща среда на децата с увреждания. Опонентите им ще търсят слабите места в аргументацията, ще оборват твърдения и доказателства, както и ще представят отрицаващата теза – че училището все още не е готово да осигури всички условия за децата със специални потребности. Позицията, която ще защитава всеки един от говорителите, е избрана чрез жребий. Целта на дискусията е да направи анализ на съществуващата ситуация и назовавайки основните препятствия, да се обсъдят алтернативите и ресурсите за справяне. А защо не и участието на всеки един от нас?
Дебатът е част от усилията на Лумос да постави на дневен ред въпроса за образованието на децата с увреждания, които живеят в семейства и Центровете за настаняване от семеен тип на територията на област Добрич. Ние вярваме, че независимо от увреждането си всяко дете може да участва в занимания, които го развиват и най-добрия начин това да става е заедно с връстниците му.
Информация за формата на дебата
Карл-Попър дебати са широко използвани в гимназиите в Източна Европа и Централна Азия. В този формат екипите, от по трима човека, работят заедно и трябва да анализират и изследват и двете страни на всеки казус. На всяка страна се предоставя възможност да изложи своите аргументи и да задава въпроси към опонентите. Първите говорители имат по 6 мин. да представят своите утвърждаващи позиции, или в случай на отрицание – едно опровержение. Останалите 4-ма говорители имат по 5 мин. да произнесат реч в подкрепа на основните аргументи на отбора си. След първите 4 речи са предвидени по 3 мин. за кръстосан разпит, време, в което отрицаващия отбор може да си изясни за какво е ставало дума в току що произнесената реч.
Воденето на спорове има специална мисия да се развива критическото мислене, да се утвърждава толерантността към мнението н а другите, да инициира обмен на идеи. Младите хора, които се научат да спорят аргументирано, да се изслушват и да търсят смисъла, ще се формират като информирани и компетентни граждани.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×