За нас

Нашият Надзорен съвет

Кликнете върху снимката, за да научите повече за експертизата на членовете на нашия надзорен съвет и техните основания да работят за Лумос.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×