Работа в партньорство

Ние сме активен член на Коалиция „Детство 2025”, членовете на която споделят философията, че съвместната работа е жизнено важна за успеха на реформата и деинституционализирането на системата за грижи за деца. Ние обаче работим също и „по вертикала” - от правителството в София до Брюксел и Европейската комисия , където заедно с други НПО работим в Европейската експертна група – и надолу в нашите пилотните области. 

Чрез работата ни с други НПО в Европейската експертна група изградихме експертиза в сложната материя на европейското финансиране и бяхме в състояние да консултираме българското правителство за координираното използване на пет различни потока на финансиране в подкрепа на деинституционализацията. В Добрич и Варна работим в тясно сътрудничество с длъжностни лица и специалисти от областната и местната администрация, с други НПО, които работя на терен, както и със семействата и децата.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×