Медиен център

Гледайте нашите филми, които илюстрират: причините за институционализацията на някои деца; какво причинява раздялата върху децата и техните родители; системите, които трябва да бъдат променени и какво прави Лумос в подкрепа на семействата и за реформиране на системите за грижа.

Филми

Децата се нуждаят от семейства, а не сиропиталища

04/09/2015

Дж. К. Роулинг представя нов анимационен филм, в който разкрива положението на 8 млн. деца, живеещи в сиропиталища в целия свят.

Говорейки зад кадър, Роулинг изтъква основните причини за институционализацията на деца: бедност и липса на достъп до услуги, вкл. здравни грижи и образование, както и конфликти, увреждания и природни бедствия.

„Още от самото начало всяко дете се развива благодарение на индивидуалната грижа и внимание, които получава“, посочва Роулинг. „Бебето бързо изгражда привързаност към любящите го родители, благодарение на която неговият мозък търпи забележително бързо и комплексно развитие. Децата, които растат в безопасна, сигурна и стимулираща среда, могат да реализират пълноценно своя потенциал. Но тази картина на детството би могла да бъде и крехка и уязвима. Основите на семейния живот могат да бъдат разрушени в резултат на бедност, конфликти и природни бедствия…в такива ситуации понякога семействата се чувстват принудени да настанят детето си в т.нар. сиропиталище, особено когато детето има увреждане и се нуждае от грижи, които семейството няма средства да осигури.“

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×