Медиен център

Гледайте нашите филми, които илюстрират: причините за институционализацията на някои деца; какво причинява раздялата върху децата и техните родители; системите, които трябва да бъдат променени и какво прави Лумос в подкрепа на семействата и за реформиране на системите за грижа.

Филми

Закриването на дома в Крушари

01/08/2016

Институцията в Крушари беше най-голямата за деца с тежки и множествени увреждания и с най-лоша слава в България. Нашият филм „Закриването на дома в Крушари“ показва какъв е бил животът на младите хора, живели в институцията, а така също посещава младежите в техния нов дом. През декември 2015 г. и последният млад човек, напуска институцията в Крушари и тя е окончателно закрита.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×