Медиен център

Гледайте нашите филми, които илюстрират: причините за институционализацията на някои деца; какво причинява раздялата върху децата и техните родители; системите, които трябва да бъдат променени и какво прави Лумос в подкрепа на семействата и за реформиране на системите за грижа.

Филми

Georgette Mulheir TED Video

27/10/2014
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×