Медиен център

В Медийния център ще намерите последните новини, актуална информация за събития, публикации, филми и ресурси от Лумос, които обхващат многобройните области, в които работим, за да помогнем да се сложи край на систематичната и вредна практика на институционализация на деца.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×