Медиен център

Гледайте нашите филми, които илюстрират: причините за институционализацията на някои деца; какво причинява раздялата върху децата и техните родители; системите, които трябва да бъдат променени и какво прави Лумос в подкрепа на семействата и за реформиране на системите за грижа.

Филми

филтри :

Моля, гледайте и споделете „Зад стените“ – нов, кратък филм от организацията на Дж.К.Роулинг Лумос, който показва, че 25 години след падането на Берлинската стена 8 милиона деца все още живеят зад стените на институции и

read more
Maria Animation
Bulgarian
06/11/2014
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×