Медиен център

В този раздел можете да получите достъп до корпоративните публикации и доклади на Лумос, включително актуални и интересни документи, изготвени от други организации, които също работят за премахване на институционализацията на децата в целия свят.

Публикации

филтри :
Публикации на:
LumosOther

Важността на социалната работа за прекратяване на институционализацията

Доклад за работата на Лумос България чрез наемане на петима социални работници
Date Published: 16/11/2017

Прекратяване на институционализацията

Анализ на храненето на деца с увреждания, които не могат да се хранят самостоятелно или са напълно зависими от грижите на персонала
Date Published: 27/04/2017

Прекратяване на институционализацията

Анализ на финансирането на процеса на деинституционализация в България
Date Published: 18/04/2016

Отивам в моя нов дом 2

Книжка за деца над 7 г.
Date Published: 22/03/2016
Read in:
PDF icon Bulgarian

Прекратяване на институционализацията на деца

Обобщение на напредъка в промяната на системите за грижа и закрила за децата в Молдова, Чешката република и България
Date Published: 02/08/2015

Деца в институции: Рискът

Факти и цифри 2
Date Published: 22/07/2015
Read in:
PDF icon RisksBG fin.pdf

Децата в институции: Глобалната картина

Факти и цифри 1
Date Published: 22/07/2015

Отивам в моя нов дом 1

Книжка за деца до 7 г.
Date Published: 30/01/2015
Read in:
PDF icon Bulgarian

Годишен преглед

Date Published: 16/11/2014
Read in:
PDF icon Bulgarian

Доклад за въздействието

Date Published: 01/11/2014
Read in:
PDF icon Bulgarian

Нашите думи. Нашите дела.

Да направим по-добър живота на младите хора с интелектуални затруднения.
Date Published: 10/09/2013
Read in:
PDF icon Bulgarian

No results found

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×