Медиен център

В този раздел можете да получите достъп до корпоративните публикации и доклади на Лумос, включително актуални и интересни документи, изготвени от други организации, които също работят за премахване на институционализацията на децата в целия свят.

Публикации

филтри :
Публикации на:
LumosOther

No results found

No results found

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×