Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Децата се нуждаят от семейства, а не сиропиталища

Дж. К. Роулинг представя нов анимационен филм, в който разкрива положението на 8 млн. деца, живеещи в сиропиталища в целия свят 04/09/2015

Организацията Лумос разпространи въздействащ и провокиращ размисъл нов анимационен филм, представен от Дж. К. Роулинг, като част от своята мисия за повишаване на осведомеността на международната общественост за положението на децата, които живеят разделени от своите семейства в сиропиталища.

Във филма „Децата се нуждаят от семейства, а не сиропиталища“, с продължителност три минути, писателката и основател на Лумос разяснява с жар защо децата се нуждаят от семейство, за да растат и да се развиват здрави и щастливи и защо обезличаващите сиропиталища не могат да удовлетворят присъщата на всички деца биологична и психологическа потребност от индивидуална обич и грижа.

Филмът, който ще бъде разпространяван широко сред лица, отговорни за разработване на политики, водещи интелектуалци, медии и застъпници, е произведен с цел да допринесе за формиране на политическа и обществена воля за премахване на отглеждането на деца в сиропиталища и институции в целия свят до 2050 г. посредством подпомагане на правителствата и организации с нестопанска цел да създават и поддържат услуги в общността, които предоставят подкрепа на уязвими семейства, с цел те да продължат да живеят заедно. Говорейки зад кадър, Роулинг изтъква основните причини за институционализацията на деца: бедност и липса на достъп до услуги, вкл. здравни грижи и образование, както и конфликти, увреждания и природни бедствия.

„Още от самото начало всяко дете се развива благодарение на индивидуалната грижа и внимание, които получава“, посочва Роулинг. „Бебето бързо изгражда привързаност към любящите го родители, благодарение на която неговият мозък търпи забележително бързо и комплексно развитие. Децата, които растат в безопасна, сигурна и стимулираща среда, могат да реализират пълноценно своя потенциал. Но тази картина на детството би могла да бъде и крехка и уязвима. Основите на семейния живот могат да бъдат разрушени в резултат на бедност, конфликти и природни бедствия…в такива ситуации понякога семействата се чувстват принудени да настанят детето си в т.нар. сиропиталище, особено когато детето има увреждане и се нуждае от грижи, които семейството няма средства да осигури.“

Сиропиталищата и другите резидентни институции за деца се смятат от повечето специалисти за остарели и неефективни. В много случаи този вид грижа е по-скъпа от семейната грижа и тези институции нанасят доказани и трайни вреди.

При изготвянето на новия анимационен филм на Лумос са използвани резултатите от провеждани в продължение не десетилетия проучвания, които показват, че децата, отглеждани в големи и обезличаващи институции, са лишени от трайно и любящо взаимодействие с възрастни, което нарушава тяхното развитие. По-конкретно, развитието на детския мозък се нарушава сериозно, когато бебетата и малките деца не получават индивидуална обич, грижа и внимание от родител или основно обгрижващо лице.

Разпространението на този нов анимационен филм става на фона на засилената застъпническа дейност на Лумос сред други неправителствени организации и агенции, чиято цел е Организацията на обединените нации да бъде убедена да третира броя на децата, лишени от живот в семейна среда, като „показател“ за успеха на прилагането на приетите от ООН „Цели за устойчиво развитие“ (ЦУР) за периода 2015‒2030 г.

През миналия месец Лумос съвместно с други организации приветства окончателната редакция на новите ЦУР и по-конкретно включването на израза „семейства“ в текста на документа, в който се подчертава важното значение на „сплотените общности и семейства“ за гарантирането на правата на децата и младите хора. Седемнадесетте Цели за устойчиво развитие (ЦУР), от които се състои програмата, ще бъдат гласувани от Общото събрание на ООН през този месец.

Лумос работи в редица страни, с цел да им помогне да осъществят процес на „деинституционализация“, а също така публикува и прегледа на дейността си през 2014 г. — година на значително разширяване и развитие за организацията. След като в продължение на едно десетилетие Лумос работи успешно в Централна и Източна Европа, организацията разшири присъствието си на други континенти в преследване на своята амбициозна цел да допринесе за премахването на институционализацията на деца в целия свят до 2050 г.

Публикуването на анимационния филм е съпътствано от активирането на обновената интерактивна дигитална платформа Let’s Talk Lumos, която дава възможност на съмишлениците да се присъединят онлайн към мисията на Лумос за премахване на институционализацията на деца. Посетителите могат да използват платформата, за да научат повече за работата на Лумос и да съдействат за повишаване на осведомеността за положението на осемте милиона деца, които понастоящем живеят в институции в целия свят.

Можете да видите филма в едноименната секция на сайта.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×