Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Ефективно използване на държавните финанси за трансформиране на живота на децата в институции

12/06/2015

Лумос България организира събитие, с което цели да подкрепи усилията на българското правителство за ефективно използване на държавните финанси в процеса на трансформиране на живота на децата в институции, като сподели международния си опит в консултирането на няколко правителства.

На 16ти Юни 2015 година от 10.00 часа в хотел Радисън Блу в София ще се проведе двудневен семинар с представители на ключови български министерства, за да се дискутира създаването на между-министерска финансова стратегия за деинституционализация на услугите за деца.

Събитието ще бъда открито от Ивайло Калфин, Заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика и Сара Райли, Заместник-посланик, Посолство на Великобритания. Модератор ще бъде Харалан Александров. Програмата е приложена.

Изпълнителният директор на Лумос Джорджет Мълхеър, която ще води семинара, е признат международен експерт в разработването на национални финансови стратегии за деинституционализация. В продължение на повече от 20 години, в 23 държави, Джорджет е ръководила програми за трансформиране – а в някои случаи и спасяване - на живота на хиляди деца в риск или с увреждание. Тя пилотира модел на деинституционализация, който се ползва от много правителства.

Към нея ще се присъедини Сър Роджър Сингълтън, Управляващ директор на Лумос. Сър Роджър се оттегля от позицията Изпълнителен директор на британската организация Бернардо през 2005 година. Тази организация извървява своя път от предлагаща резидентна грижа да структура активно работеща децата да живят в своите семейства. Сър Роджър е работил като съветник към Държавния секретар по въпросите на децата, училищата и семействата. Пълучава титлата си за приноса си към услугите за деца.

Включването на децата по един пълноценен начин в процеса на деинституционализация - за да могат взимащите решения да разберат техните нужди и стремежи, е ключов елемент от работата на Лумос. Семинарът ще включва и участие на деца и младежи с увреждания, които са част от групата на Лумос за млади самозастъпници. Децата се поставиха на мястото на министрите и на базата на собствения си опит с услугите за деца изведоха някои предложения.

С презентация ще участва и Кирил Киряков, Ръководител на екип за България, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване“, Европейска комисия.

Този семинар е част от програмата на Лумос в подкрепа на българското правителство за изпълнение на стратегическия документ „Визия за деинституционализация”. Нашите усилия са насочени към предоставяне на индивидуална грижа за всяко дете. Лумос работи също по редица програми за деинституционализация в Чешката република, Република Молдова и Украйна, както и осигурява консултации и обучения на други държави и международни агенции, например Европейската комисия – за да се помогне на децата да растат в семейство и да получават грижа от семеен тип.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×