Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Лумос провежда обучение за работа с деца и младежи с предизвикателно поведение

27/03/2017

Предизвикателното поведение винаги е било извеждано като едно от най-големите затруднения при работата с деца с увреждания. Според изследването на Лумос и ДАЗД от 2016 година около 30 % от настанените в новите услуги деца и младежи имат прояви на предизвикателно поведение. В повечето случаи децата остават неразбрани, не са обхванати професионално от специалисти и не са адекватно обгрижвани, което води до огромно напрежение сред работещите и живеещите в ЦНСТ. Често това е давано и като основна причина за текучеството на персонала.

Преди 4 години работейки за подобряване на грижата за децата в ДДУИ Крушари и ДДУИ Рудник, Лумос подготви специализирана програма за работа с деца и младежи с предизвикателно поведение. Целта на програмата беше да подпомогне от една страна работещите с децата, а от друга - самите деца, за справяне с проявите на предвизикателно поведение. Тъй като тези прояви продължават и в новите услуги Лумос продължава да развива и предоставя експертиза в тази сфера. Конкретното обучение е насочено към деца и младежи във формална грижа, но елементи от него могат да бъдат използвани и от родители, които се грижат за децата си в семейна среда.

Обучител ще бъде Брайан Мак Доналд, психолог в Абилити Уест (Ability West), Северна Ирландия – организация, която предоставя висококачествени услуги и подкрепа на над 500 деца и възрастни с интелектуално затруднения. Обучението е предназначено за практици, които работят с деца и младежи с увреждания и ще се проведе на 23 и 24 март 2017 г.

Програмата включва
• Информация за причините за предизвикателно поведение. Представяне на модела на Позитивната поведенческа подкрепа, който е най-широко използвания модел за подкрепа на хора с предизвикателно поведение. Ще бъдат описани и набор от стратегии, които могат да се използват, в това число проактивни и реактивни (оценка на риска).

• Описание на различни модели на услуги и подходи, които подкрепят ползвателите на услугите да бъдат по-независими и да имат повече избор, като с това намаляват конфликтите с персонала. Ще се дискутират комуникационните затруднения на хора с интелектуални затруднения и в аутистичния спектър, как тези затруднения се проявяват в поведенчески проблеми и ще се дадат предложения за подкрепа на хора, които са невербални или с допълнителни комуникационни нужди. Ще има и възможност за дискусия и предложения за стратегии за това как персонала да се грижи по-добре за собственото си физическо и психологическо благосъстояние, когато работи с хора с предизвикателно поведение.

Участниците ще бъдат ръководители, възпитатели, соц. работници, медицински сестри и психолози от центровете за настаняване от семеен тип за деца с увреждания от София, Варна, Добрич, Русе, Плевен, Котел, Перник, Ямбол, Монтана, Ловеч, Казанлък, Кюстендил, Пловдив, Враца и Видин, както и представители на неправителствени организации, които управляват такива услуги.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×