Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Международната помощ може да помогне да се сложи край на институционализацията на децата през нашия живот

05/12/2014

Писателката стартира кампанията #LetsTalkLumos за осемте милиона деца, живеещи в институции или домове за сираци, от които 80 % имат живи родители Вчера Дж. К. Роулинг прикани едни от най-големите международни донори в света да използват своята финансова мощ за премахването на институциите и сиропиталищата, които вредят на децата.

 

Като основател и президент на международната благотворителна организация за деца Лумос, тя заяви на конференция в Лондон, че всички деца имат законово и морално право да живеят със семействата си и че институциите, независимо от най-добрите намерения, не могат да им дадат обичта и грижата, от която имат нужда, за да се развиват и да реализират своя потенциал.

 

Обръщайки се към представители на организации, контролиращи милиарди евро и щатски долари международна помощ, включително ЕС, правителството на САЩ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), авторката на „Хари Потър“ подчерта доказаната икономическа ефективност на „деинституционализацията“. Предоставянето на подкрепа на децата, за да останат с родните си семейства в своите общности, почти във всички случаи е значително по-евтино за обществото, отколкото финансирането на институции, заяви тя. Дж. К. Роулинг говори пред повече от 50 правителствени представители и дипломати от Европа и от целия свят на голяма политическа конференция, организирана от Лумос, в Уестминстър, Централен Лондон, под надслов „В рамките на нашия живот: Глобална конференция за премахване на институционализацията на деца“.

 

Писателката помага също и за стартирането в социалните медии на онлайн кампанията на Лумос #LetsTalkLumos, насочена към повишаването на информираността за поетото обещание пред близо осемте милиона деца в света, които живеят в сиропиталища и институции, въпреки че повече от 80 % от тях имат живи родители. Кампанията също така ще набере средства за специално образователно звено в масово училище в Молдова, което да демонстрира, че децата с комплексни увреждания могат да бъдат обучавани редом с техните връстници без увреждания.

 

След конференцията Дж. К. Роулинг се срещна с Думитрица, на 14 години, която е живяла в продължение на пет години в институция в Молдова до 2013 г., когато с помощта на Лумос, се е върнала обратно в семейството си. Думитрица е записана в масово училище и сега е активен застъпник на приобщаващото образование за всички деца. Авторката се срещна също и със 17-годишната Кристина, председател на детския съвет в училището на Думитрица.

 

Освен това днес Лумос разпространи доклад за помощта от правителствата, предоставяна пряко на определени страни или чрез международни агенции, като например Организацията на обединените нации. Докладът съдържа заключението, че някои донори са направили много за подпомагане на държавите да придвижат процеса на „деинституционализация“, но в същото време открива слабости в начина на предоставяне на помощта:

 

  • В страните, които са се заели с провеждане на процес на деинституционализация (ДИ), средствата от донорите се използват за подобряване и „поддържане“ на институциите в краткосрочен план, непреднамереното последствие от което е затвърждаване на съществуването им.
  •  
  • Здравната грижа за децата се финансира чрез институциите, вместо в общността, което създава риск родителите да са склонни да оставят децата си в институции, за да получат тази грижа.
  • В ситуации на природни бедствия и конфликти и пр. средствата често се изразходват за сиропиталища като „най-простата“ услуга за децата, разделени от семействата им. След като веднъж бъдат приети обаче, децата често остават в институциите за дълъг период от време.
  •  
  • Плановете за финансиране на деинституционализация, която не отчита потребностите на институционализираните деца с комплексни увреждания или поведение пораждат риска тези деца да останат в институциите, когато другите деца се върнат в общността.

В доклада се посочва също, че понякога донорите отправят смесени послания към страните, като изглежда, че подкрепят едновременно деинституционализацията и запазването на институциите. В някои случаи средства от фондове са били насочвани „по невнимание“ към институции. Направено е заключението, че донорите трябва да преразгледат процедурите за финансиране. Пълният доклад можете да намерите тук: http://wearelumos.org/media-centre/publications Джорджет Мълхеър, главен изпълнителен директор на Лумос, която неотдавна беше посочена в американска академична публикация като един от „най-влиятелните социални работници в света“, приветства ангажимента на основите донори да подкрепят деинституционализацията. Тя цитирарегламентите на ЕС от 2014 г., които забраняват използването на фондовете, предназначени за държавите членки, за изграждане или ремонтиране на институции.

 

Тя добави: „Вече има множество научни доказателства за вредата, която животът в институция може да нанесе на детето. Сега е решаващият момент за прекратяване на институционализацията на деца. Ангажиментите, поети от ЕС, САЩ и Global Alliance for Children (група от публични органи и частни организации), са важен прецедент за другите донори. Важно е да не изгубим инерцията и да надграждаме върху тези постижения. Бележка за редакторите 

 

• В рамките на конференцията беше изнесена презентация на тема „Какво работи: ефективна деинституционализация в Молдова“ с автори Думитрица и Кристина от Молдова. Сред лекторите на събитието бяха също Роб Хорват, специален съветник на правителството на САЩ по въпросите на децата в неравностойно положение, Жозе Фернандо Коста Перейра, политически съветник в отдела за Африка на Службата за външни действия на ЕС, Алисън Лера, съветник на министър-председателя на Хаити (TBC), Нийл Бутби, старши съветник на администратора на Американската агенция за международно развитие (USAID), Глобален алианс за децата.

• Прочетете още за работата и постиженията на Лумос

• За допълнителна информация за мащаба на институционализацията и вредите, които причинява тя, прочетете информационните справки на Лумос.

• От 24 ноември Лумос провежда дигитална кампания за набиране на средства на уебсайта за „crowdfunding“ Indiegogo. Целта на кампанията е да бъдат набрани средства, с които да се подпомогне достъпът на децата с увреждания до образоване в Молдова. Ние изграждаме звено за специално образование към едно от местните масови училища. Това ще даде възможност деца с комплексни физически и интелектуални затруднения от населеното място да получат за първи път в живота си достъп до масово образование.

• Лумос е международна неправителствена организация, създадена от писателката Дж. К. Роулинг, която работи за прекратяване на институционализацията на деца в целия свят. Организацията помага на държавите да реформират системите си за образование, здравеопазване и социални грижи, така че децата да могат да бъдат изведени от институциите и да получат подкрепа в семействата и в общностите си.

 

• За да научите повече за Лумос, посетете www.wearelumos.org

• Следвайте ни в Туитър: www.twitter.com/lumos

• Присъединете се към нас във Фейсбук:www.facebook.com/lumos.at.work

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×