Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Новите услуги за деца в област Добрич споделят първите си успехи

09/12/2015

По-малко от година след откриването на социалните услуги за деца и младежи в област Добрич техни представители ще се съберат на форум, организиран от Лумос, за да споделят своите успехи и добри практики. Събитието ще се проведе на 10.12.2015 година от 11 часа във Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, ул. „България” №3, зала 205 под патронажа на областния управител на област Добрич - Детелина Николова. За водещ на събитието е поканен г-н Харалан Александров, социален антрополог. Участие ще вземат представители на Община Добрич, Община Балчик, Община Крушари, новите услуги по национален проект „Детство за всички”, доставчици на услуги в общността за деца и младежи, регионални структури, дирекции „Социално подпомагане”, неправителствени организации и други заинтересовани страни.

Форумът ще разгледа добри практики на новите социални услуги и взаимодействието между тях и подкрепящите услуги в общността за подобряване на качеството на живот на децата и младежите в област Добрич. Създадени в края на 2014 и началото на 2015 година Центровете за настаняване от семеен тип и Защитено жилище на територията на Добрич, Балчик и Крушари са дом за 69 деца, като в четирите ЦНСТ в Добрич живеят 48 деца, в ЦНСТ Балчик 9 и в Защитено жилище Крушари 8.

„Целта на събитието е да даде възможност да се обменят добри практики в предоставянето на качествена грижа за децата и младежите, настанени в новите социални услуги, както и да се представят и обсъдят предизвикателствата, с които участниците се сблъскват в процеса на промяна на системата за грижа и опитът да се намерят решения за тях.“ - пояснява Трендафил Меретев, директор на Лумос България.

Михаела Иванова, член на групата за участие на деца и младежи с интелектуални затруднения към Лумос е приготвила специално обръщение към форума: „Вярвам, че с подходящата подкрепа всяко дете или млад човек може да успее във всичко, за което мечтае. В нашата група ние сме убедени, че всичко е възможно и че промяната в нас, променя и света около нас!“

Събитието ще завърши с представяне на ползите и приложението на музикалната ритъм терапия от ЛИБЕРА - сдружение в обществена полза от арттерапевти и психолози с международен опит.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×