Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Представяне на финансовия анализ „Прекратяване на институционализацията"

28/03/2016

На 24 март 2016 г. Лумос България организира събитие, на което представи пред неправителствени организации и експерти направения финансов анализ за изразходваните средства в процеса на деинституционализация до този момент. Анализът е изготвен от Джорджет Мълхеър – Изпълнителен директор на Лумос и признат международен експерт в консултирането на няколко правителства за разработването на национални финансови стратегии за деинституционализация. Докладът проследява напредъка в процеса на деинституционализация, след което се фокусира върху финансов анализ на реформата до момента, давайки препоръки за по-ефективно изразходване на средствата за грижи за децата и техните семейства.

В последвалата дискусия присъстващите се обединиха около идеята, че темата за финансовите аспекти на цялостния процес на деинституционализация е изключително важна, но за сега все още няма достатъчно диалог по този въпрос. Колеги от неправитеслвени организации, управляващи социални услуги, споделиха, мнение за необходимостта от гъвкавост при финансиране на такива.

След приключване на дискусията Лумос поднесе грамоти и подаръци, изработени от деца и младежи от новите социални услуги в Добрич (Защитено жилище, Крушари и едно от ЦНСТ в гр. Добрич) на ескперти и организации с най-голям принос за закриване на институциите за деца с увреждания в България. Отличените са: ДАЗД; Надя Шабани, Български център за нестопанско право; Валя Симеонова, Ноу-хоу център; Коалиция „Детство 2025“; Уницеф.

Кетърингът на събитието беше осигурен от нашите приятели от „Светът на Мария“.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×