Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

„В интерес на децата, в подкрепа на общините”

Обучение за подготовка на децата за извеждане от специализираните институции 01/01/2014

Представители на 15 общини – Ловеч, Карнобат, Айтос, Русе, Ямбол, Търговище, Созопол, Габрово, Перник и Провадия, Крущари, Добрич, Балчик, Долни Чифлик, Варна ще участват в двудневно обучение на тема „Подготовка на децата за извеждане от специализираните институции”, организирано от Лумос в сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България. Двудневното обучението ще стартира на 16ти януари във Варна в Гранд Хотел Димят поставяйки акцент върху потребностите на децата от комуникация и подготовка на деца, които са прекарали по-голямата част от живота си в креватчетата си, както и подходи при работата с деца с тежки интелектуални затруднения. Втория ден ще се направи преглед на ролите и отговорностите на включените в процеса специалисти и институции. Целта на обучението е общинските администрации, екипите за управление на проекта и персонала на новите услуги да са максимално подготвени за този процес.

 

Много от децата прекарали живота си в институции познават само стените на стаите си и решетките на леглата си. Това е техния „дом”. Преместването им без адекватна подготовка може да доведе не само до психологически и физически вреди, но и да има фатален край за някои от тях. Нашето желание е да направим този преход възможно най-щадящ и безопасен, поставайки нуждите и интереса на децата на преден план” отбелязва Бисер Спиров, и.д. Национален представител на Лумос за България и добавя „това събитие поставя началото на сътрудничеството на Лумос и Националното сдружение на общините в България. Сътрудничество, което ще продължи и за напред в процеса на деинституционализация – в интерес на децата и в подкрепа на общините”.     

 

Обучител ще бъде Кат Ървин – Логопед (Speech and Language Therapist), с повече от 15 години опит в прилагането на метода на интензивното общуване. Тя има богат опит при работа с деца с увреждания в различни страни и подготовката им за преместване от институции в алтернативни услуги. Редовно посещава България от 2010 година като провежда различни обучения, свързани с интензивното общуване , хранене на деца с увреждания, разбирането при децата с тежки увреждания, комуникация при децата с увреждания.

 

Обучението е част от работата на Лумос в подкрепа на процеса на деинституционализация в България. Лумос работи също по редица програми за деинституционализация и в Чешката република, Република Молдова и Украйна, както и осигурява консултации и обучения на други държави и международни агенции, като например Европейската комисия – за да се помогне на децата да растат в семейство и да получават грижа от семеен тип.

 

За повече информация: Нела Вампорова, Връзки с обществеността и комуникации, Лумос България, Nela.Vamporova@lumos.org.uk, моб. тел. 0888431251, тел. 02 85 116 84.

 

За Лумос - Ние вярваме, че нито едно дете не трябва да бъде лишено от семеен живот поради бедност, увреждане или принадлежност към етническо малцинство.  Организацията работи в подкрепа на осемте милиона деца в институции по целия свят, за получат те отново правото си на семеен живот и за преустановяване на институционализацията на деца. От началото на своята работа фондация Лумос е помогнала на над 7 000 деца – като е предотвратила отделянето им от техните семейства, съдействала е за извеждането им от институциите и настаняването им на по-добро място или като е помогнала да се подобри грижата за тях, с което са се повишили шансовете им за живот и те са били предпазени от нанасяне на вреда.

 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×