Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

„Да затворим входа към институциите”

Превенция на ранното изоставяне на деца – добри практики и перспективи 21/11/2013

На 21 ноември 2013 година във Висше училище Международен колеж Лумос организира събитие посветено на превенцията на изоставянето на деца, с фокус върху децата от 0 до 3 години. Събитието ще включва представяне на съществуващи в Североизточна България добри практики и ще се фокусира върху перспективите за развитие на практики по превенция в областите Добрич и Варна. Участници ще бъдат представители на общините на територията на области Добрич и Варна, здравни медиатори, доставчици на услуги, отдели за закрила на детето, болници и др.

 

„Нормално е, когато родителя не знае нищо за увреждането и как да се грижи за детето си и е в много уязвимо положение лесно да бъде убеден да го остави в институция. Моята практика показва, че в голяма част от случаите това може да се спре. Стига да има кой да им покаже как да се грижат за детето и да е до тях, когато има трудности”. Симонета Попова, консултант по кърмене.

 

Ефективната работа по превенция на изоставянето на деца в първите години на техния живот е критично за успеха на целия процес на деинституционализация. Закриването на големите резидентни институции, доказали своята вреда за развитието и живота на децата настанени в тях, ще бъде изключително трудно без създаването на работеща мрежа за превенция. Семействата, оказали се в ситуация превишаваща техните сили, трябва да имат мрежа от институции и специалисти, към които да се обърнат за помощ, докато могат отново да поемат нещата в свои ръце.

 

С това събитие Лумос се фокусира върху превенцията на изоставянето на деца от 0 до 3 години поради изключително високата вреда, която институционализацията в тази възраст причинява. Научните данни в сферата на ранното детско развитие недвусмислено показват колко е важна инвестицията в първите години от живота на детето и в каква степен по нататъшното му развитие се повлиява от това. От финансова гледна точка резултатите също са недвусмислени - средствата необходими за работа по превенция са в пъти по-малко от цената за издръжка на едно дете в институция през останалата част от живота му.  

 

 

За повече информация: Нела Вампорова, Връзки с обществеността и комуникации, Лумос България, Nela.Vamporova@lumos.org.uk, моб. тел. 0888431251, тел. 02 85 101 85.

 

 

За Лумос - Ние вярваме, че нито едно дете не трябва да бъде лишено от семеен живот поради бедност, увреждане или принадлежност към етническо малцинство.  Организацията работи в подкрепа на осемте милиона деца в институции по целия свят, за получат те отново правото си на семеен живот и за преустановяване на институционализацията на деца. От началото на своята работа фондация Лумос е помогнала на над 7 000 деца – като е предотвратила отделянето им от техните семейства, съдействала е за извеждането им от институциите и настаняването им на по-добро място или като е помогнала да се подобри грижата за тях, с което са се повишили шансовете им за живот и те са били предпазени от нанасяне на вреда.

www.wearelumos.org

Информация за децата в институции

●     По данни на ООН в света има приблизително 8 милиона деца, които живеят в институции за деца. i

 

●     Приблизително един милион деца в Централна и Източна Европа са настанени в резидентна грижа. ii

 

●     Институционализацията има вредни последици за детето, включително ограничава ранното развитие на мозъка, което води до забавено когнитивно и физическо развитие в някои случаи, а оттам и до началото на проява на интелектуални затруднения. За децата със средна до тежка форма на интелектуални затруднения перспективата да избегнат омагьосания кръг на институционализацията е дори още по-слаба. Анализът на приема и изписването от институциите за деца в редица страни показва, че по-голямата част от тези деца, когато достигнат зряла възраст, биват прехвърляни в институции за възрастни. iii

 

 

.............................................................................................................

i Както е цитирано в изданието на фонд „Спасете децата” (2009 г.) Keeping Children Out of Harmful Institutions, Why we should be investing in family-based care (Да не допускаме децата да отиват във вредните институции, Защо трябва да инвестираме в грижата в семейна среда), което можете да намерите на:

http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Keeping_Children_Out_of_Harmful_Institutions_Final_20.11.09_1.pdf (видяно последно на 23 юли 2013 г.)

ii EveryChild (2005) Family Matters- A Study of Institutional Childcare in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union (Всяко дете е важно (2005 г.) – Изследване на институционалната грижа за деца в Източна Европа и бившия Съветски съюз), стр.17; може да се намери на: http://p-ced.com/reference/Family_Matters_summary.pdf (видяно последно на 23 юли 2013 г.).

iii Georgette Mulheir et al (2012), The Equal Rights Review, Vol.9, Deinstitutionalisation- A Human Rights Priority for Children with Disabilities (Джорджет Мълхеър и колектив (2012 г.) Преглед на равните права, брой 9, Деинституционализацията – приоритет по отношение на човешките права на децата с увреждания), може да се намери на: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/err9_full.pdf (видяно последно на 23 юли 2013 г.)

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×