Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

„Отивам в моя нов дом“ – книжка, която помага при подготовката на децата с увреждания за преместване от институция в нова услуга

04/02/2015

На 04.02.2015 година Лумос представи създадената от екип от психолози и експерти в сферата на грижите за деца и образованието книжка, която ще помогне на детето при преместването му от институция в ЦНСТ, приемна грижа или осиновяване. Книжката е създадена в лесен за четене вариант с картинки и е подходяща за деца с интелектуални затруднения или малки деца.
Напускането на институцията, която за някои деца е единствения дом, който те познават, може да бъде много стресиращо и рисково за емоционалното и физическо здраве на децата. Книжката ще им помогне да намерят отговори на въпросите си и да споделят притесненията си, така че да са готови за новия си живот. Основна цел на книжката е да направи процеса по преместване по-малко рисков, като отчита индивидуалните потребности на децата и спазва основните им права. Акцент е желанието да се даде на децата глас – да им се даде възможност да споделят мислите и чувствата си, с техни думи или рисунки, така че да се чувстват въвлечени в решенията, които касаят живота им. Книжката вече се използва в институциите за деца с увреждания в с.Крушари и с.Рудник, където Лумос има демонстрационни проекти.
Презентацията включваше основните принципи, които трябва да се спазват при преместването, както и най-честите рискове и допускани грешки. Беше подчертано, че много деца, които се възприемат като неможещи с подкрепата и поощрението на персонала могат да участват в попълването на книжката. Всяко дете, независимо от неговото увреждане има важна информация, която трябва да се сподели с новия персонал, ето защо, попълването на книжката или от детето или от възрастен, който го познава, е много важно за успешната подготовка и интеграция на новото място.
Можете да разгледате книжката в секцията „Публикации“ на интернет страницата на Лумос България.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×