Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Важността на кърменето за ранното детско развитие

Събитие на Лумос и Община Генерал Тошево по повод Световната седмица на кърменето 05/08/2015

На 05.08.2015 г., от 10.00 часа в базата на Общностен център, гр. Генерал Тошево Лумос и Община Генерал Тошево ще организират събитие, което цели да постави акцент върху важността на връзката между майката и бебето от първите мигове до изграждане на стабилна и дълготрайна връзка, гарантираща живота и благосъстоянието на детето. В събитието ще участват бременни и майки на бебета и малки деца от общината, като на откриването ще бъдат г-н Георги Георгиев – заместник-кмет, Д-р Живка Нанева – управител на Медицински център гр. Г. Тошево, доброволци от Български младежки Червен кръст, здравен медиатор и медиатори по проект "С грижа за нашите деца", г-н Минчо Иванов - директор на дирекция „Социално подпомагане“.

„Информираността за ползите от кърменето, основните грижи и здравословното хранене на бебето и малкото дете им помагат да бъдат успешни, създават и укрепват трайна емоционална връзка между майката и бебето и ограничават риска от изоставяне.” пояснява Снежана Ванкова, Ръководител на екипа на Лумос в Добрич.

Форматът на събитието ще включва беседа по темата за кърменето с информация за важността на връзката между майката и детето и ранното детско развитие, изнесена от д-р Нанева, педиатър и управител на Медицинския център в град Генерал Тошево. След това г-жа Къна Дякова ще сподели важни моменти, свързани с отглеждането на бебето и малкото дете - дневния режим, здравословното хранене гимнастиката на бебето и малкото дете и др. Г-жа Дякова извършваше домашни посещения в рамките на 7 месеца през 2014 г. по Програмата за подкрепа в общността на деца и семейства в риск, финансирана от Лумос. Събитието ще завърши с отговори на конкретни въпроси на майките. Междувременно доброволците на Български младежки червен кръст и медиаторите ще проведат занимания с децата, за които ще има и малки подаръчета от общината.

„Приветстваме и подкрепяме иницативата на Фондация Лумос за участие в Световната седмица на кърменето, която цели да подпомогне приобщаването на младите майки от ромски произход в този световен форум“ подчертава г-н Георги Георгиев – заместник кмет на Генерал Тошево.

Това събитие е част от съвместната работата на Лумос и Община Генерал Тошево по превенция на изоставянето и развиване на родителски умения. Научните изследвания и успешните практики в последните години определят ранното детство като най-важният етап на развитие в живота. Свидетелствата са безспорни, че сигурната и спокойна семейна среда, емоционалното общуване с обгрижващия възрастен и доброто хранене помагат на мозъка на детето да развие своя пълен потенциал.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×