Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Голям успех за детското участие в България

Член на групата на Лумос за млади самозастъпници с интелектуални затруднения е избран в Националния съвет на децата 12/06/2015

Голям успех за детското участие в България
Член на групата на Лумос за млади самозастъпници с интелектуални затруднения е избран в Националния съвет на децата

Член на програмата за детско участие на Лумос в България стана първият млад човек с интелектуални затруднения, избран след открит конкурс в Националния съвет на децата, който консултира правителството.
Успехът на 15-годишният Велико Великов да стане член на Националния съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) представлява голям пробив за подкрепяната от Лумос кауза за детското участие, което има за цел да даде възможност гласът на децата с увреждания и на живеещите в институции да бъде чут при разработването на политиките.
Досега в България, децата и младите хора с увреждания бяха избирани чрез квотна система, която гарантира те да имат член в Националния съвет. Велико обаче, който има интелектуално затруднение, беше избран от комисия на ДАЗД в открит конкурс с участието на негови връстници без увреждания - първият млад човек с интелектуално затруднение, който е избран по този начин. Той е член на групата за детско участие на Лумос, която го насърчи да кандидатства за член на Националния съвет. Велико ще представлява всички деца от Варна – със и без увреждания.
Той ще участва в заседанията на съвета заедно с 16-годишния Стефан Недялков, от Добрич, който живее в ЦНСТ в града и е избран от квотата на децата с увреждания. Стефан не е член на групата на Лумос, но организацията го насърчи и подкрепи включването му сред кандидатите в квотната система.
На 1 юни, Международния ден на детето, те участваха в първото работно заседание на Националния съвет, което се проведе в сградата на Народното събрание. На това заседание децата и младите хора бяха поздравени от представители на президентството, Европейския парламент, УНИЦЕФ и други. Председателят на ДАЗД - Ева Жечева, подчерта колко важни са новите членове на съвета и похвали мотивацията и опита на Велико.
Велико и Стефан, които дотогава не се познаваха, се радваха на новия опит и на компанията си. Те участваха активно и бяха приети без какво и да било специално отношение от другите членове на Националния съвет. Велико много се зарадва на номинацията за поста заместник-председател на съвета, въпреки че петте гласа, които получи от другите членове не бяха достатъчно, за да го изберат на този пост.
Той сподели: „За мен участието в Националния съвет на децата е много вълнуващо. Намерих много приятели. Докато работихме по интересните теми, включени в заседанието, ние се превърнахме в екип. Очаквам да работим много усърдно и да превърнем училището в по-добро място за ВСЕКИ. Искаме възрастните да променят начина, по който се отнасят с децата, да се вслушват повече в нас.“
„Моето пожелание е заедно с другите деца в съвета, да видим осъществени препоръките, по които работихме и плана, който беше подготвен за разпространение сред заинтересованите страни.“
Националният съвет подготви oбръщение на Съвета на децата към водещите политици за ролята на децата в промяната и подобряването на българската образователна система. Те обсъдиха също редица въпроси като: тормоза в училище, бежанците и други. От президентството ги поканиха да проведат следващото си заседание в сградата на президентството.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×