Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

„Да успеем заедно“ – проект на Лумос и Столична община за подкрепа на деца, напускащи грижа

12/12/2016

На 12.12.2016 г. в Софийска градска художествена галерия Столична община и Лумос откриха изложба на картини, рисувани от деца и младежи, настанени в Преходното жилище в Горна баня. Целта на събитието бе да предостави възможност на младежите да изразят и представят себе си чрез средствата на изобразителното изкуство и е част от инициатива на общината, Лумос и компания EMerchantPay за развитие на умения за самостоятелен живот на младежите, напускащи грижа.

Изцяло с доброволен труд участниците в проекта подкрепиха децата да придобият умения, които ще им бъдат от полза в намирането на работа, организирането на ежедневието и продължаване на образованието им. Младите хора посещават офиса на EMerchantPay в продължение на седем месеца, учейки се на умения за работа в офис среда, работа с най-често използваните офис програми и общувайки с различни специалисти. „Ходенето там ми осмисли времето.“ - разказва Лили 16 г. Персоналът в преходното жилище също забелязва промяната, новопридобитите им умения да планират времето си така, че да не закъсняват за училище, повишен успех и добро самочувствие. Някои от младите художници, чиито рисунки ще могат да бъдат видени по време на изложбата, се подготвят за кандидатстване в художествената академия.

Като резултат от съвместния проект Лумос ще изготви анализ за това какви ресурси - човешки и финансови, са необходими, за да се подкрепи дейността на преходните жилища да предоставят повече възможности на младежите за придобиване на умения за независим живот.

„Преходно жилище“ е резидентна услуга в общността, чиято цел е да окаже подкрепа на младежи, на които им предстои да напуснат системата за грижи и да започнат самостоятелен живот. Голяма част от младежите, настанени в ПЖ идват от институции, в които грижата е била организирана по начин, който не предоставя възможности за индивидуално развитие и социално включване. Поради това, често младежите, напускайки системата за грижи, попадат в социален вакуум. Срещат затруднения с реализацията си и с функционирането си като самостоятелни възрастни. Липсват им модели, които биха им били полезни при справяне с различни житейски ситуации, както в ежедневието, така и на пазара на труда.

В откриване на изложбата участваха младежи от Музикално училище "Любомир Пипков". Нашите приятели от фондация „Светът на Мария“ се погрижиха за кетъринга на събитието.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×