Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Откриване на изложба с фотографии "И ние можем"

05/12/2016

На 2 декември 2016 г., по повод Международния ден на хората с увреждания, „Родители в действие“, Лумос и Община Варна, откриха фотоизложба, която е вдъхновена от желанието на младите хора с увреждания да работят, да имат доходи, да са независими и полезни за другите.

На откриването присъстваха Коста Базитов, зам.-кмет на община Варна и Бисер Спиров, директор на Лумос за България, както и младежи от групата за детско и младежко участие на Лумос, деца от Центровете за настаняване от семеен тип и Защитени жилища на територията на град Варна, родители и съмищленици.

„Аз творя, шия и рисувам. Работих. Вече знам, че мога. Дайте ми възможност да продължа.“ - призовава Цветелин, 22 години, който въпреки интелектуалното си затруднение вече е имал успешен опит да работи срещу заплащане.

Изложбата представя на вниманието на обществеността 12 младежи със специални нужди и техните таланти. „Всичко започна преди години, когато от Лумос ни зададоха един от въпросите, с най-труден отговор, а именно - какво могат нашите деца. Дадохме си сметка, че могат много и различни неща.“ - си спомнят от „Родители в действие“ и добавят: „Вярваме, че когато човек е подкрепен, всичко е възможно!“

Картините са изложени във фоайето пред пленарната зала на община Варна и ще останат там до 12 декември. След това ще бъдат преместени в МОЛ Варна, ет. 2, където повече хора ще могат да се запознаят с тях и да станат съпричастни на идеята, че човек е това, което може и дава на себе си и останалите.

Фотоизложбата ще посети различни градове на страната през следващата година и ще се върне отново във Варна, за да постави още веднъж въпроса за правото на младежите със затруднения в трудоспособна възраст на трудова реализация и пълноценно включване в обществото.

Тези събития са част от програмата на Лумос в подкрепа на общините в област Варна за предоставяне на качествени услуги за деца и младежи с увреждания и на българското правителство за изпълнение на стратегическия документ „Визия за деинституционализация” с акцент върху детското и младежко участие.

Лумос прилага подхода за детско и младежко участие като неизменна част от цялостната си политика. Децата и младите хора с увреждания, които подкрепяме, имат възможност да изразяват мнението си пред политици, експерти, връстници на национално и международно ниво.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×