Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Лумос и Държавната агенция за закрила на детето подписаха Меморандум за разбирателство за подобряване на грижата за децата

08/12/2016

На 8 декември 2016 г. Бисер Спиров, директор на Лумос България и Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето подписаха Меморандум за разбирателство в съгласие да обединят своите усилия в подкрепа на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република Българя“ и Плана за действие за периода 2016 – 2020 г.

Лумос и Държавната агенция за закрила на детето си поставят следните главни приоритети:

  • Подобряване на благосъстоянието и защита на правата на децата в Република България;
  • Прилагане на международните стандарти и най-добри практики в областта на закрилата и грижите за детето, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето;
  • Деинституционализация на услугите за уязвимите деца и развитие на услуги за децата и семействата, заместващи институционалната грижа.

Действителният напредък в благосъстоянието и закрилата на децата може да бъде постигнат само чрез активна съвместна работа и сътрудничество между държавните органи, местната власт и гражданското общество. Това бе общото разбиране на г-н Спиров и г-жа Кънева, които с удовлетворение обсъдиха досегашната съвместна работа на Лумос и ДАЗД в областта на закрилата на детето, детското участие и правата на децата.

В бъдеще Лумос и ДАЗД планират да задълбочат съвместната си работа в областта на детското участие.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×