Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Семинар за ефективни финансови механизми в процеса на деинституционализация

Шон Холанд и Пол Къмингс споделят опит на правителството на Северна Ирландия 19/10/2016

Деинституционализацията е сложен процес, който не се изчерпва само със закриването на институциите и преместването на децата. Необходимо е да се разработят нови услуги, за да се гарантира, че всички нужди на децата могат да бъдат посрещнати в общността. Нещо повече, преходът от специализирани институции към услуги в общността трябва да бъде подкрепен от подходящи финансови механизми, които да гарантират адекватното посрещане на индивидуалните потребности на всяко дете.

Във връзка с това и дългогодишния ангажимент на Лумос за промяна на начина на финансиране спрямо индивидуалните нужди на детето, организирахме на 29 септември 2016 г. еднодневен семинар на тема „Прекратяване на институционализацията – ефективни финансови механизми, съобразени с потребностите на всяко дете“.

Семинарът бе воден от двама правителствени експерти от Северна Ирландия - Шон Холанд, Зам.-секретар и ръководител на Департамента по здравеопазване в Северна Ирландия и Пол Къмингс, Финансов директор на Борда по здравеопазване и социални грижи в Северна Ирландия. Те представиха опита на Северна Ирландия при осъществяване на реформа в дългосрочната грижа за възрастни хора с увреждания и връщането им от институционална грижа в болнична среда в живот в общността.

Важните теми, които бяха засегнати по време на семинара бяха: ролята на финансирането в процеса на реформа; трансфер на финансови средства от специализираните институции към новата система за грижи; взаимовръзка между финансирането и социалната политика; координация между различните министерства и институции по отношение на финансирането на услугите.

Шон Холанд сподели, че в основата на реформата в Северна Ирландия за преминаване от институционална грижа към услуги в общността е промяна във философията на социалната грижа, а именно „Всички граждани да могат да се наслаждават на правата си в еднаква степен.“ Вдъхновяващо беше и изказването на Пол Къмингс, който противно на очакванията към един финансист сподели: „Работата ни не е да управляваме пари, а да подобряваме живота на хората, използвайки пари.“

Въпреки че представеният опит беше свързан с грижата за възрастни хора, лекторите наблегнаха на връзката между социалната политика и финансирането като основа за добрия трансфер на средства в процеса на деинституционализация независимо от спецификите и възрастта на хората в този процес. Водеща роля при оценката на процеса се оказва допитване до хората и техните близки с основен фокус щастието и удовлетвореността на самите хора.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×