Медиен център

По-долу можете да прочетете най-актуалната информация и прессъобщения.

Последни новини

Гласовете на български деца с увреждания ще бъдат чути на значимо световно събитие

24/02/2015

Двама младежи на възраст 15 и 26 години от Варна и Казанлък, ще вземат участие на 26 февруари във важно международно събитие популяризиращо иновативни начини за подобряване живота на хората с увреждания.
На конференция на Обединените нации в Австрия, в подкрепа на хората с увреждания, младежите ще споделят идеите си, за да предадат своето послание и да въздействат на отговорните лица и експертите, които с решенията си определят техните съдби.
Те са част от група талантливи младежи от три европейски държави, подкрепени от Лумос - неправителствената организация на Дж.К.Роулинг, и ще вземат участие в сесия насочена основно към децата, на годишната конференция на Zero Project.
Презентацията на 26.02. в сградата на ООН във Виена ще популяризира тяхната работа, подкрепена от екипите на Лумос в родните им държави: Молдова, България и Чехия и основно ще акцентира върху опита на младежите, които са били настанени в институции, защото са с увреждания.
С помощта на изработени от тях самите филми, приложни творби и рисунки петима младежи от 13 до 16 г. и 26 годишният им „ментор” с увреждания, ще предложат своята уникална гледна точка по основната тема на конференцията – Самостоятелен живот и политическо участие: Иновативни политики и практики за хора с увреждания. Тяхна публика на събитието, което е част от Zero Project, инициатива финансирана от австрийската Фондация Ессл, ще включва около 500 професионалисти, длъжностни лица и хора с увреждания част от движението за правата на хората с увреждания от цял свят.
Те ще се придружават от родителите си и приемните семейства. Най-вече ще говорят за това колко е важно да се затворят институциите, както и за своя опит чрез самозастъпничество да подобрят услугите за своите връстници и за самите себе си.
Михаела:“ Важно е, че ще можем да представим нашата българска група, какво сме постигнали досега и да заявим, че няма да спрем дотук.“
Представянето във Виена, в средата на тридневната конференция, която започва на 25.02, ще се ръководи от Джорджет Мълхеър, изпълнителен директор на Лумос, която е работила за извършване на деинституционализация в 23 държави по света и чийто модел за деинституционализация е бил възприет от много правителства. Моделът на Лумос за деинституционализация със съдържателното участие на децата, е номиниран да участва в конференцията Zero Conference, като пример за новаторски подход.
Джорджет Мълхеър каза: “На конференцията ние ще ознаменуваме работата на талантливи деца и млади хора, някои с интелектуални увреждания, които ще споделят новаторски идеи, в качеството си на „самозастъпници”, за да въздействат на политиците и законотворците. Ние вярваме, че за да сложим край на настаняването на деца в институциите трябва да се вслушаме и да се поучим от всички деца, независимо от степента на тяхното увреждане. Децата и младите хора са истинските специалисти относно това, какво искат и от какво се нуждаят. Те имат мнение и амбиции, и е важно да им помогнем да намерят начини да ги изразят и възможности в своето всекидневие, на национално и международно ниво, да разговарят с хората, които разполагат с власт и авторитет. Вдъхновяващата работа на тези млади хора показва, че с наша помощ те могат да имат успехи.”
Между 2011 и 2013, „Лумос” ръководеше проект финансиран от Европейския съюз, Да превърнем думите в дела (TWIA), в подкрепа на млади хора с увреждания от България, Република Чехия и Сърбия с цел да окажат въздействие върху отговорните лица и хората, които с решенията си определят техните съдби, за да се подобрят предлаганите им услугите и да придобият увереност да общуват. В някои случаи те се срещаха с висши представители на властта. В много държави нямаше механизъм, чрез който да се чуят мненията на децата с увреждания от институциите и някои от политиците и управляващите, които се срещнаха с младежите от „Да превърнем думите в дела” споделиха, че това преживяване е отворило очите им и е променило възгледите им за младите хора с увреждания. „Лумос” постави началото и продължи работата по детско участие в България и Република Чехия и подкрепи самозастъпниците от Молдова.
Михаела, на 26, от България, която има интелектуално увреждане, допринесе за цялостната дейност на проекта „Да превърнем думите в дела” и сега изпълнява ролята на ментор за по-младите си колеги, повечето от които в определен период са живели в институция. Друг дългогодишен ментор е Шуан Уебстър, европейски координатор за CHANGE, британска организация за защита правата на хората с увреждания. Шуан, който има обучителни трудности, работи в подкрепа на екипите на проекта от четири години. Той ще помогне на младежите да уловят моменти от своята дейност във видео дневник.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×