Медиен център

В този раздел можете да получите достъп до корпоративните публикации и доклади на Лумос, включително актуални и интересни документи, изготвени от други организации, които също работят за премахване на институционализацията на децата в целия свят.

Публикации

Отивам в моя нов дом 1

Книжка за деца до 7 г.
Date Published: 30/01/2015
Read in:
PDF icon Bulgarian

Книжка, която помага на децата, живели в институции, да се подготвят за преместването в новия им дом. Оформена е така, че да се чете лесно, за да е достъпна и за деца с интелектуални затруднения.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×