Медиен център

В този раздел можете да получите достъп до корпоративните публикации и доклади на Лумос, включително актуални и интересни документи, изготвени от други организации, които също работят за премахване на институционализацията на децата в целия свят.

Публикации

Нашите думи. Нашите дела.

Да направим по-добър живота на младите хора с интелектуални затруднения.
Date Published: 10/09/2013
Read in:
PDF icon Bulgarian
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×