какво правим

Децата с увреждания, включително тези с дълбоки и множествени увреждания, имат потребност от общуване и сътрудничество с възрастния; от емоционална привързаност и защитеност; от достатъчно разнообразие и поддържане на познавателна активност; от строго индивидуална грижа.

Дейности

филтри:

Ние работим на много нива, за да подобрим грижата за децата, докато са в институции.

прочети повече

Лумос вярва, че всяко дете трябва да живее в любяща и грижовна семейна среда. Има моменти обаче, когато едно семейство има трудности и това може да доведе до риск от изоставяне.

прочети повече

Една от основните задачи на Лумос в България е да подкрепи правителството да изпълни поетите във Визията за деинституционализация ангажименти.

прочети повече

Oт 2010 г. Лумос е пряко ангажирана с процеса на деинституционализация на грижата за деца в България. Един от акцентите в нашата работа е подкрепа за професионалистите, които са включени в тази реформа.

прочети повече

За да демострира добрите практики от своята международна дейност, Лумос стартира програми в две области в България – Варна и Добрич.

прочети повече

В работата си Лумос има предвид, че извеждането на децата от институциите и настаняването им в услуги в общността не е краят, а началото на процеса на интеграция.

прочети повече
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×