какво правим

Децата с увреждания, включително тези с дълбоки и множествени увреждания, имат потребност от общуване и сътрудничество с възрастния; от емоционална привързаност и защитеност; от достатъчно разнообразие и поддържане на познавателна активност; от строго индивидуална грижа.

Дейности

Подобряване на грижата за децата в институции

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×