×

Благодаря, че подписахте „Аз съм Лумос“, моля споделете го с приятелите си. 

аз съм лумос

Аз съм Лумос – лъч светлина в тъмнината за 8 милиона децата, които живеят в институции по целия свят.
Аз съм активна част от глобалното движение за промяна на техния живот.
Знам, че институциите са вредни за развитието на детето.
Вярвам, че децата постигат най-много, когато растат в собствените си семейства или в близка до семейната среда в общността.
Призовавам правителствата по целия свят да инвестират в услуги в общността, които подкрепят семействата, така че те да останат заедно.
Аз съм защитник на правата на детето.
Давам глас на тези деца, които се намират зад стените на институциите.
Искам да бъда част от решението, което слага край на институционализацията на децата в рамките на нашия живот.
Заедно, ние сме Лумос.

 

С подписването на това обещания вие ставате част от кампанията за прекратяване на институционализацията на деца по света до 2050 г. Вие се включвате с името си в едно глобално движение, което казва на политиците и световните лидери, че децата имат нужда от семейства, а не от институции и домове за сираци. Заедно, ние сме Лумос. 


explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×