Медиен център

В този раздел можете да получите достъп до корпоративните публикации и доклади на Лумос, включително актуални и интересни документи, изготвени от други организации, които също работят за премахване на институционализацията на децата в целия свят.

Публикации

Годишен преглед

Date Published: 16/11/2014
Read in:
PDF icon Bulgarian
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×