Медиен център

В този раздел можете да получите достъп до корпоративните публикации и доклади на Лумос, включително актуални и интересни документи, изготвени от други организации, които също работят за премахване на институционализацията на децата в целия свят.

Публикации

Отивам в моя нов дом 2

Книжка за деца над 7 г.
Date Published: 22/03/2016
Read in:
PDF icon Bulgarian

Книжката е предназначена за деца над 7 г., живеещи в институции, и им обяснява какво ще се случва, докато се закрива институцията.Тя е изготвена във формат, който е лесен за четене, така че да може да се ползва и от деца с интелектуални затруднения.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×