Медиен център

В този раздел можете да получите достъп до корпоративните публикации и доклади на Лумос, включително актуални и интересни документи, изготвени от други организации, които също работят за премахване на институционализацията на децата в целия свят.

Публикации

Прекратяване на институционализацията на деца

Обобщение на напредъка в промяната на системите за грижа и закрила за децата в Молдова, Чешката република и България
Date Published: 02/08/2015
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×