Медиен център

В този раздел можете да получите достъп до корпоративните публикации и доклади на Лумос, включително актуални и интересни документи, изготвени от други организации, които също работят за премахване на институционализацията на децата в целия свят.

Публикации

Прекратяване на институционализацията

Анализ на финансирането на процеса на деинституционализация в България
Date Published: 18/04/2016
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×