Медиен център

В този раздел можете да получите достъп до корпоративните публикации и доклади на Лумос, включително актуални и интересни документи, изготвени от други организации, които също работят за премахване на институционализацията на децата в целия свят.

Публикации

Важността на социалната работа за прекратяване на институционализацията

Доклад за работата на Лумос България чрез наемане на петима социални работници
Date Published: 16/11/2017
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×